Epost fra Neanett.

Servere:
Innkommende e-post: mail.firmanett.no
utgående e-post: smtp.firmanett.no

Kryss av for:
"Serveren for utgående e-post krever godkjenning" 
"Bruk samme innstillinger som for innkommende e-post".

Avanserte innstillinger:
Skru av/ta bort SSL både for innkommende og utgående.  
Kryptert tilkobling skal stå på ”ingen” både for innkommende og utgående.


Port for innkommende epost:
Velg enten IMAP eller POP. (IMAP henter en kopi fra sever til din pc, POP flytter eposten fra server til din pc)
IMAP:  port 143
POP;  port  110

Port for utgående epost:
Skal alltid stå på port 587

Avanserte konto innstillinger finner man på litt forskjellige steder avhengig av hvilket program man bruker for epost..


Sjekk epost via hjemmeside: http://lesepost.firmanett.no
Logg på med din epostadresse og det passordet som hører kontoen til.


Ta kontakt hvis du fortsatt har problemer.

For epost kan du også få support fra Firmanett på tlf 73 99 00 99