Epost fra Neanett.

Servere:
Innkommende e-post: mail.firmanett.no
utgående e-post: smtp.firmanett.no

Ved bruk av SSL på, (anbefales):
Innkommende serverport: 993 
Utgående serverport: 465
OBS! Utgående server krever autentisering.

 

Uten SSL:
Serveren for utgående e-post krever godkjenning (bruk samme innstillinger som for innkommende e-post).

Her er en liten mal på hva man sjekker under innstillingene for kontoen:

Inne på konto innstillinger:
(dette finner man på litt forskjellige plasser avhengig av hvilket epost- program man bruker)

Avanserte innstillinger (skru av/ta bort SSL både for innkommende og utgående epost).  
Kryptert tilkobling skal stå på ”ingen” både for utgående og inngående.
Port for innkommende epost: (POP flytter eposten fra server til din pc, IMAP henter en kopi)
o IMAP: port  143
o POP3; port  110
Utgående port skal alltid stå på 587 

 

Les epost på internett:
Sjekk epost via hjemmeside: http://lesepost.firmanett.no
Logg på med din epostadresse og det passordet som hører kontoen til.


Ta kontakt hvis du fortsatt har problemer.

For epost kan du også få support fra Firmanett på tlf 73 99 00 99