Beskytt bredbåndet og TV i tordenvær.

Neanett AS kan ikke garantere for sommerværet i Neadalføret – men lyn og torden må vi regne med.

Lynnedslag kan komme inn i huset via strøm- eller telefonnettet. Områder hvor strøm og telefon går i luftledning er mest utsatt.

Torden og lyn kan gjøre stor skade på alt elektrisk utstyr. Hvis det blir tordenvær kan du enkelt beskytte utstyret ved å trekke ut kontakter til PC-er, modem og husk telefonkontakt. Dette gjelder også for dekoder som er koblet til nettet, husk eventuelt antennekabel.

Du kan forebygge skader på elektrisk utstyr ved å installere overspenningsvern. Alle kontakter til elektrisk utstyr må så kobles til etter overspenningsvernet.

Ved bruk av overspenningsvern må vegguttaket for strøm være jordet .

 

For å unngå å komme hjem til knuste/døde apparater har Neanett AS laget en huskeliste i forhold til vern av elektrisk utstyr:

  • Følg med i forhold til værvarsel
  • Unngå bruk av telefon, PC , Internett og TV ved lyn og torden
  • Trekk ut strømkontakter, telefonledninger og antenner.
  • Monter overspenningsvern.
  • Trekk ut kontakter når du blir borte i lange perioder.

Neanett AS presiserer at utstyr hjemme hos kunde er kundens ansvar. Utstyr som modem, trådløse routere, ip-adapter og dekodere som blir ødelagt på grunn av lynnedslag vil bli fakturert kunden.


Ola Haave
Driftsleder IKT
Neanett  AS