Priser:

 ADSL:  
 Påkobling av linje for ADSL (uten fasttelefon)   1)   kr.   750,- 
 Tillegg for linjeleie pr.år (uten fasttelefon)   kr. 1068,-
 Flytting av ADSL-linje innen Selbu  kr.   850,-
 Åpning av stengt ADSL-linje  kr.   690,-
 Justering av hastighet  kr.   290,-
 Tap eller uopprettelig skade på ADSL-modem  kr.   790,-
 Ny splitter ADSL  kr.     75,- 
 Brudd på bindingstid    2)  kr. 1500,-
 Purregebyr  kr.     60,-

    1) Påkoblingsavgift kommer i tillegg hvis en ikke har fasttelefon fra før.
    2) Avtaleperiode (bindingstid) 12 mnd. fra oppkoblingsdato. Ved
        oppsigelse før periodens utløp faktureres kr 125,- pr gjenværende måned.

 

 Internett via radio:  

 Dette kan være tilbud der det er vanskelig å levere internett på andre måter.
 Vi har radiosektorer som dekker deler av Mebond, Vikvarvet og Selbustrand.

 Etablering, (kunde monterer utstyret selv)        kr. 3500,-
 Månedspris abonnement    kr.   329,-
 Flytting til annen radiosektor          kr.   290,-
 Montering av radio og router  kr. 1200,-
 Gjenåpning av stengt abonnement  kr.   690,- 
 Nytt modem  kr.   790,-
 Brudd på bindingstid  2)  kr. 1500,-
 Purregebyr  kr.     60,-

 Etablering inkluderer radio og trådløs router. Forutsetter 12 mnd bindingstid.

 Andre priser:  
 Timepris (datateknisk arbeid)                                kr. 690,- 
 Frakt ved tilsending av utstyr  kr.   99,-