Modemet får ikke kontakt med sentral?

Svar:
Slå av modemet (ca.1 min). Slå på modemet og test forbindelse (vent i ca. 30 sek før forbindelse testes.


Hvilken telefonlinje må vi ha og hvike telefoner kan brukes?

Svar: Du velger selv om du vil ha vanlig analogt- eller ISDN abonnementType telefonapparat vil da måtte være vanlig eller ISDN-apparat.Dersom du ikke vil ha fast-telefon må det likevel leies en linje av telenor fra sentralen og hjem til deg og kostnaden med denne type linjeleie uten telefonabb. ligger på kr. 69,- / mnd.


Kan det opprettes bredbåndsamband uten å gå via telefonnettet inn til abonnent?

Svar: Ja, det kan opprettes et radiosamband til svært mange av innbyggerne i Selbu om ønskelig. Dette er en dyrere løsning da det kreves radioutsyr hos abonnentene. Det vil derfor bli en etablerings-kostnad på slikt samband. Slikt samband er primært tenkt brukt i de tilfeller en ikke når abonnenten på telefonlinjen. I hyttefelt vil radio være en god løsning.


Hvor mange telefonlinjer trengs for å ha ADSL, telefon og telefaks?

Svar: Du trenger bare en telefonlinje. Bredbånd får du på samme linje ( delt aksess ). 
 For å ha egne nummer for telefon og telefaks må du ha ISDN-abb ( 2 nr ).

Kan det brukes trådløst opplegg internt i bygg, ( nettverk )?

Svar:
Ja, nettverk kan brukes som vanlig via nettverkskabel eller trådløst. Dette er avhengig av interne løsninger hos hver enkelt kunde. Interne løsninger (LAN) er opp til hver enkelt og de som ikke ordner dette selv må leie noen til dette. Neanett AS har ikke tenkt å bygge opp kapasitet på dette område. Mange datafirma leverer utstyr og konsulenttjenester for interne nettverk.


Vil det bli brukt IP-adresser og er det begrensninger?

Svar:
Ja, IP-adresser vil bli brukt og det er begrensninger. Det legges opp til at hver enkelt får en IP-adresse. Flere IP-adresser kan bestilles og vil bli noe du må betale litt ekstra for. IP-adresser brukes for å gjøre trafikken sikrere, lettere å gjenkjenne avsender / rett mottaker og lette oversikten i nettet.


Kan det settes opp forbindelse mellom avdelingskontor og / eller hjemmekontor?

Svar: Ja det kan settes opp forbindelse både for avdelingskontor og hjemmekontor. Det kan settes opp såkalte VPN-forbindelser. Disse er kryptert for å gi større sikkerhet.
Behov for hjelp med PC'en? Kontakt oss for en avtale så kan vi kanskje hjelpe deg via nettet.

Fjernhjelp faktureres etter medgått tid.

 
Oppsett av e-post:
Office Outlook (Pdf)
Outlook Express (Pdf)
E-post på mobiler (Pdf)

Mailservere:
Inngående mailserver : mail.firmanett.no
Utgående mailserver: smtp.banetele.no